پک ردیف میرزاعبدالله اجرای تار داریوش طلایی

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

پیش فروش نسخه امضا شده به پایان رسیده و تنها نسخه های معمولی به فروش می رسند.

پک ردیف میرزاعبدالله اجرای تار
داریوش طلایی

شامل:
۵ سی دی / 5CD

40 در انبار

پک ردیف میرزاعبدالله اجرای تار داریوش طلایی

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال